MALDA UŽ VIENUOLIŲ ORDINUS IR KONGREGACIJAS

Dieve, Tu savo išmintingu gerumu ir nuostabia apvaizda įsteigei savo Bažnyčioje vienuolių ordinus ir kongregacijas, kad, sekdami angelų hierarchijomis ir chorais, jie darbuotųsi, su įkarščiu skleisdami Tavo kultą, Tavo vardo garbę ir Tavo meilę, kad kiekvienas ypatingu būdu tarnautų Tau, aukštintų šventąją Bažnyčią ir dirbtų sielų išganymui. Išsaugok ir atnaujink jų dvasią, pradinį tikslą ir įkarštį. Sujunk juos vienus su kitais karščiausios ir kilniausios meilės ryšiais. Saugok juos nuo pražūtingo pasaulio dvasios įsiskverbimo, gink juos nuo nuodingos klaidų ir erezijų įtakos. Išvaduok juos iš klastingų velnio pinklių bei savo galybe gink juos nuo persekiotojų klastos ir įniršio. To prašome Tave visi, dvasiškai susivieniję, per Tavo vienatinio Sūnaus Jėzaus Kristaus, pasaulio Karaliaus, Širdį, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.