MALDA UŽ PAKLYDĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

Viešpatie Jėzau, maloningasis pasaulio Išganytojau, nuolankiai meldžiame Tave dėl Tavo švenčiausiosios Širdies, kad visos paklydusios avys atsiverstų į Tave, jų sielų Ganytoją ir Vyskupą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.