MALDA UŽ ERETIKŲ ATSIVERTIMĄ

Mergele galingoji, kuri viena sunaikinai visas erezijas visoje žemėje, išvaduok krikščioniškąjį pasaulį nuo velnio žabangų ir pažvelk į sielas, apgautas velnio klasta, kad jos atmestų bet kokį eretišką iškrypimą, kad klystančiųjų širdys atsipeikėtų ir grįžtų į katalikų tikėjimo vienybę. Išmelsk to mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas gyvena ir viešpatauja su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.