MALDA RENKANTIS GYVENIMO PADĖTĮ

O mano Dieve, Tu esi išminties ir gerojo patarimo Dievas, Tu skaitai mano širdyje nuoširdų norą patikti Tau vienam ir kreipti savo žingsnius renkantis gyvenimo padėtį, visuose dalykuose sutinkant su Tavo šventąja valia. Švečiausiajai Mergelei, mano Motinai, ir mano šventiesiems globėjams užtariant, suteik malonę suprasti, kokį luomą Tu šauki mane pasirinkti, ir kai suvoksiu, priimti jį. Taip noriu siekti Tavo garbės ir jos padidinimo, pelnyti sau išganymą ir užsitarnauti dangiškąjį atlygį, kurį pažadėjai tiems, kurie vykdo Tavo šventąją valią. Amen.