MALDA PRAŠANT TAIKOS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu kalbėjai savo apaštalams: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis“ (Jn 14, 27). Nežiūrėk mūsų nuodėmių, bet savo nuopelnų ir suteik visiems Tavo tarnams, kad tie, kuriuos visagalis Tėvas sukūrė ir veda, kuriuos Tu atpirkai Brangiausiuoju Krauju ir paskyrei amžinajam gyvenimui, vienas kitą visa širdimi dėl Tavęs mylėtų, taptų vienos širdies ir džiaugtųsi amžinąja Tavo taika.

Viešpatie Jėzau Kristau, apie Tave pranašas giedojo: „Jį garbins visi žemės karaliai, visos tautos jam tarnaus“ (Ps 71, 11). Išplėsk savo karalystę visoje žmonijoje, išliek Tavo tikėjimo šviesą visiems žmonėms, išvaduok juos iš aistrų vilionių bei pančių ir nukreipk į dangiškus dalykus. Maloningai suteik, kad valstybės ir tautos, suvienytos Tavo nekaltosios Sužadėtinės, šventosios Bažnyčios, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, taikos Karalienei, pradėtų Tau nuolankiai tarnauti. Tegul iš visų kalbų ir tautų suskamba vienas choras, kuris Tave dieną naktį šlovintų, garbintų, aukštintų, o tautų Karaliau ir Valdove, taikos Kunigaikšti, nemirtingasis amžių Karaliau. Amen.