MALDA PRAŠANT IŠTVERMĖS

Dieviškasis Išganytojau, Tu perspėjai, kad siunti mus kaip avis tarp vilkų, kad mes būsime visų nekenčiami dėl Tavo vardo, ir tik tas, kuris ištvers iki galo, bus išganytas. Prašome Tave, teikis savo malone mus išsirinkti, mums padėti, palaikyti mus ir mūsų vadovus, bendradarbius, draugus bei geradarius ir visus krikščionis, kad per visas negandas, pavojus sielai, nesusipratimus, persekiojimus ir gundymus, drąsiai nešdami savo kryžių ir sekdami Tave, dieviškasis Karaliau, mes sėkmingai ištvertume iki mirties, garbingai užbaigdami savo kelionę. To prašome Tave dėl garbingosios Tavo Širdies ir dėl tos karštos meilės dangiškajam Tėvui ir mums, kuri liepsnoja joje. Amen.