MALDA PER ŠV. MIŠIŲ PAKYLĖJIMĄ

Sveika, išganingoji Auka, už mane ir visą žmoniją paaukota ant kryžiaus medžio. Sveikas, brangusis Kraujau, tekantis iš nukryžiuotojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žaizdų ir nuplaunantis viso pasaulio nuodėmes. Atmink, Viešpatie, savo kūrinį, kurį atpirkai savo brangiuoju Krauju. Amen.