MALDA JĖZUI

Jėzau Kristau, Tu esi neprieinama šviesa – apšviesk mano tamsybes.

Jėzau Kristau, Tu esi dieviška visagalybė – sustiprink mane silpną.

Jėzau Kristau, Tu esi bedugnis gailestingumas – ateik man į pagalbą.

Jėzau Kristau, Tu esi neišsemiamas turtas – pripildyk mano skurdą.

Jėzau Kristau, Tu esi tikrasis gyvenimas – padovanok man save.

Jėzau Kristau, Tu esi gryna tiesa – apšviesk mano širdį.

Jėzau Kristau, Tu esi beribė meilė – uždek visą mano būtį.

Jėzau Kristau, Tu esi vienintelis kelias – leisk man nueiti pas Tėvą.

Jėzau Kristau, Tu esi neprarandama tėvynė – leisk man gyventi Tavo apkabintam.

Jėzau Kristau, Tu esi amžina ramybė – leisk man pasiilsėti Tavyje.

Jėzau Kristau, Tu esi visų palaimų palaima – suteik man dievišką laimę. Amen.