MALDA Į VIEŠPATĮ JĖZŲ

Viešpatie Jėzau, per Tavo verksmą ėdžiose, kai dėl manęs gimei, per Tavo ašaras ant kryžiaus, kai už mane mirei, per Tavo meilę tabernakulyje, kur dėl manęs gyveni, pasigailėk manęs ir išgelbėk mane.