MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS VARDĄ

Švenčiausiasis Jėzaus Varde, būk mano širdyje, būk mano lūpose, būk mano kalbose! Švenčiausiasis Jėzaus Varde, nušviesk mano protą, apvalyk mano vaizduotę, sustiprink mano valią! Švenčiausiasis Jėzaus Vardas tebūna manyje, tebūna virš manęs, tebūna priešais mane, tebūna šalia manęs! Jis tebus visose mano mintyse, žodžiuose ir darbuose. Švenčiausiasis Jėzsus vardas tesaugo mane nuo visų piktojo puolimų ir pagundų. Švenčiausiasis Jėzaus Vardas teapgina mane nuo sunkių minčių, nuo bet kokio nusivylimo ir nevilties. Švenčiausiasis Jėzaus Vardas tebus mano nepajudinama viltis, mano jėga ir stiprybė, mano pasitikėjimas gyvenime ir mirtyje. Amen.