MALDA Į ŠV. TOMĄ, FILOSOFŲ IR TEOLOGŲ GLOBĖJĄ

Angeliškasis mokytojau, šventasis Tomai, teologų kunigaikšti ir filosofų pavyzdy, nuostabusis krikščioniškojo pasaulio papuošale ir Bažnyčios šviesa, visų katalikų besimokančiųjų dangiškasis globėjau! Tu mokei išminties be prasimanymų ir ja dalinaisi be pavydo. Melski už mus pačią Išmintį, Dievo Sūnų, kad atėjus pas mus išminties Dvasiai, protu suvoktume tai, ko mokei, kad sekdami vykdytume tavo darbus ir taptume dalininkais to mokslingumo bei dorybių, kuriomis būdamas žemėje visuomet švietei lyg saulė. Išmelsk, kad mes kada nors amžinai su tavimi mėgautumės tų dorybių saldžiaisiais vaisiais, kartu šlovindami dieviškąją Išmintį per nesibaigiančius amžių amžius. Amen.