MALDA Į ŠV. RITĄ BEVILTIŠKOJE PADĖTYJE

Šventoji Rita, pašlovinta Dievo stebuklais, tu esi ypatinga globėja ir padėjėja atsidūrusiems beviltiškoje padėtyje. Tvirtai pasitikėdamas tavo užtarimo galia, bėgu pas tave ir šaukiuosi tavo pagalbos šiame reikale. Pasigailėk manęs! Teikis išklausyti mano maldą, nunešk ją prie dieviškojo gailestingumo sosto ir išprašyk savo užtarimu pagalbą. Dėl savo nuodėmių nesu vertas, kad mane išgirstum, tačiau pasitikiu tavimi ir tikiuosi, kad imsiesi mano reikalo. Juk tu žiūri ne prašančiojo nuopelnų, bet jo vargo ir maldų. Tegul mano atkakli malda pasiekia tavo širdį ir neleidžia man likti be paguodos. Aš pasižadu visą gyvenimą prisiminti tavo geradarybę ir visados garbinti tave kaip savo ypatingą globėją. Amen.