MALDA Į ŠV. PIJŲ X

O šventasis popiežiau Pijau, tu esi ištikimas Viešpaties tarnas, nuolankus ir atsidavęs dieviškojo Mokytojo mokinys. Visi matė tavyje Kristaus kaimenės ganytoją ir liūdnomis, ir džiugiomis dienomis, visuose varguose ir rūpesčiuose. Atkreipk savo žvilgsnį į mus, suklupusius prieš tavo kūno relikvijas. Vargingas laikas, kuriame mes gyvename, sunki našta, kurios jis reikalauja iš mūsų. Tavo ganytojiškam rūpesčiui anuomet buvo patikėta Kristaus Sužadėtinė, kurią ir vėl užgriuvo negandos. Gausybė pavojų gresia jos vaikų kūnams ir sieloms. Kaip riaumojantis liūtas pasaulio dvasia sėlina ir ieško ką praryti. Daugelis jau tapo jos aukomis. Jie turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi. Jie užmerkė savo akis amžinosios Tiesos šviesai, jie klausosi tik saldžiai viliojančio apgaulingų pažadų balso. Anuomet tu buvai didis Dievo tautos žadintojas ir vadovas. Būk ir dabar pagalba ir parama mums visiems, kurie save laikome Kristaus sekėjais.

Tavo širdis plyšo, matydama pasaulį, kuris pasineria į kruviną kovą. Tad skubėk gelbėti žmoniją, padėk krikščionijai, šiandien patekusiai į panašų pavojų. Išmelski mums iš dieviškojo Gailestingumo ilgalaikės taikos dovaną. Kad ši taika ateitų, padėk širdims grįžti prie tikros brolybės dvasios, kuri gali žmonėms ir tautoms suteikti Dievo trokštą teisingumą ir vienybę. Amen.