MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ MISIJAS

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese! Tu esi pelnytai paskelbta viso pasaulio katalikiškų misijų globėja. Prisimink, kad dar gyvendama žemėje tu karštai troškai pastatyti Jėzaus Kristaus kryžių visuose žemės pakraščiuose, o Evangeliją skelbti iki laikų pabaigos. Mes prašome tave, padėk, kaip kad žadėjai, kunigams, misionieriams ir visai Bažnyčiai. Amen.