MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ NELAIMĖJE

Gerasis Juozapai, dar niekas nėra veltui tavęs šaukęsis! Tavo rankos visada atvertos tiems, kurie nelaimėje bėga pas Tave. Gailestingai pažvelk į mano didelį vargą! Tu viską žinai, tu matai, kokį sunkų išbandymą aš kenčiu ir kokios kartybės pilna mano širdis. Žinau, aš nusipelniau šio kentėjimo, šio sunkaus kryžiaus savo nuodėme. Gailiuosi dėl savo nuodėmių iš visos širdies.

Šventasis Juozapai, tavo galia pas Dievą didelė – prašau tave, užtark mane pas savo dieviškąjį Globotinį! Būk pas jį ir mano globėju. Jis niekad neatmes tavo maldos, jei už mane paprašysi. Aš tvirtai pasitikiu, kad man padėsi mano didžiame varge. Nuolankiai ir karštai maldauju, gerasis tėve Juozapai, pažvelk į mane ir išklausyk mano širdies raudą! Padėk man ir palaimink mane. Amen.