MALDA Į ŠV. JUDĄ TADĄ

Šventasis apaštale Judai, ištikimas Jėzaus tarne ir drauge, visa Bažnyčia gerbia tave ir šaukiasi tavęs kaip globėjo atsidūrus beviltiškoje padėtyje, kai jau nebėra kitos vilties. Melski už mane, aš patekau į beviltišką nelaimę ir likau vienas!

Meldžiu tave, pasinaudok ta ypatinga privilegija atnešti regimą ir greitą pagalbą ten, kur niekas jos nebesitiki. Skubėk man padėti šioje bėdoje, kad gaučiau paguodos ir malonių iš dangaus visuose mano reikaluose, suspaudimuose ir kentėjimuose, o ypač…, kad galėčiau su tavimi ir visais išrinktaisiais šlovinti Dievą per amžius.

Aš pažadu, šventasis Judai, visuomet atsiminti šią didelę malonę, visada garbinti tave kaip ypatingą ir galingą savo globėją ir atsidėkodamas skatinti pamaldumą tau. Amen.