MALDA Į ŠV. DVASIĄ UŽ BAŽNYČIĄ

O Tvėrėja Šventoji Dvasia, maloningai padėk Katalikų Bažnyčiai, savo galia iš aukštybių ją sutvirtink ir sustiprink priešų puolimo akivaizdoje. Savo meile ir malone atnaujink Tavo pateptųjų vaikų dvasią, kad jie Tavyje šlovintų Tėvą ir jo viengimį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.