MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ MYKOLĄ

O dangaus kareivijų vade, šventasis Mykolai, tu išpuikusį Liuciferį ir visus jo sekėjus nutrenkei į pragarą. Bažnyčios gynėjau ir sergėtojau, iš šio pasaulio iškeliaujančių sielų vadove, padėk Dievo tautai, apgink tau pavestąją Bažnyčią nuo visų šėtono pinklių. Padėk mano sielai, sukilusiai prieš tą priešą, ją dabar pavedu tau. O ypač sergėk mane mano mirties valandą, kad būčiau priimtas į rojaus džiaugsmus, kur galėsiu su visais angelais amžinai skelbti Dievo šlovę. Amen.