MALDA Į ŠV. ANTANĄ PADUVIETĮ

Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda, ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau, maloniai pažvelk ir į mus. Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių, kad visu savo gyvenimu jam patiktume ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių.

Šventasis Antanai, tu tūkstančiams varge padėjai, padėk ir mums mūsų reikaluose.

V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagalis Dieve, taikos ir meilės davėjau, šventajam Antanui užtariant, suteik mums prašomų malonių, kad, Tavo neišsakomą gerumą ir beribį gailestingumą arčiau pajutę, dėkinga ir meilės kupina širdimi amžinai Tau tarnautume. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.