MALDA Į SOPULINGĄJĄ MERGELĘ

O švenčiausioji Mergele ir Motina, Tavo sielą Tavo dieviškojo Sūnaus valandą pervėrė skausmo kalavijas, o jam šlovingai prisikėlus Tu gavai amžinąjį triumfo džiaugsmą. Suteik mums, Tave meldžiantiems, kad mes taip jungtumės su šventosios Bažnyčios vargais ir Aukščiausiojo Pontifiko skausmais, kad pelnytume kartu su jais džiaugtis gavę trokštamą paguodą, to Kristaus, mūsų Viešpaties meilėje ir taikoje. Amen.