MALDA Į NEKALTĄJĄ MARIJOS ŠIRDĮ UŽ NUSIDĖJĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

Maloningoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, meldžiu Tave per Tavosios užuojautos pilnos Širdies skausmus ir Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus mirtį, išprašyk nuoširdų atsivertimą visiems pasaulio nusidėjėliams, ypač tiems, kurie papiktinimais ir klaidingu mokymu kitus veda į nuodėmę. Amen.

Užjaučiančioji Marijos Širdie, padėk nusidėjėliams!