MALDA Į MARIJĄ NUOLATINĘ GELBĖTOJĄ

Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo, Tavo gyvenime ir mirtyje, nelaimėje, baimėse ir varguose. Kad priklausyčiau Tau kryžiuose ir skaudžiuose kentėjimuose, laike ir amžinybėje. Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo!

Motina, Tavimi pasitikiu ir remiuosi! Motina, Tavęs šaukiuosi ir verkiu! Motina maloningoji, būk šalia manęs! Motina galingiausioji, saugok mane!

O Motina, ateik ir išmokyk mane melstis! O Motina, ateik ir išmokyk mane kovoti! O Motina, ateik ir padėk man kentėti! O Motina, ateik ir lik su manimi!

Tu gali man padėti, galingoji, Tu nori padėti, geriausioji, turi man padėti, ištikimoji, tikrai man padėsi, gailestingoji!

Malonės Motina, krikščionių Globėja, nusidėjėlių prieglobsti, išganymo vartai, visos žemės viltie, dangaus papuošale, nuliūdusiųjų paguoda, visus saugantis skyde!

Kas veltui šaukėsi Tavo pagalbos? Kada esi pamiršusi vaikišką maldą? Todėl ištvermingai šaukiuosi kryžiuje ir kančioje: „Marija, visuomet padėk! Tu visada padedi!“ Pilnas pasitikėjimo šaukiu kentėjimuose ir mirtyje: „Marija, padėk kiekviename varge!“ Tuo tikiu, tuo gyvenu iki pat mirties: „Marija, padėk man nueiti į dangų!“

Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo: Tavo gyvenime ir mirtyje, nelaimėje, baimėse ir varguose. Kad priklausyčiau Tau kryžiuose ir skaudžiuose kentėjimuose, laike ir amžinybėje. Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo!