MALDA Į MARIJĄ KRIKŠČIONIŲ PAGALBĄ

Nekaltoji Mergele, Dievo ir mūsų Motina Marija, Tu matai, kaip velnias ir pasaulis visur puola katalikų tikėjimą, kuriame iš Dievo malonės norime gyventi ir mirti, kad pasiektume amžinąją garbę. Todėl Tu, Krikščionių Pagalba, atnaujink savo senąsias pergales ir gelbėk savo vaikus. Tau patikime jų tvirtą sprendimą niekuomet neįsirašyti į draugijas, priešiškas mūsų šventajai religijai. Tu, būdama pati švenčiausia, perduok savo dieviškajam Sūnui mūsų gerus pasiryžimus ir gauk mums malonę, kurios mums reikia, kad jų nesvyruodami laikytumės iki pat mirties. Sutvirtink regimąją Bažnyčios galvą, palaikyk katalikų vyskupus, saugok visus dvasininkus ir liaudį, kuri skelbia Tave Karaliene. Savo užtarimo galia priartink tą dieną, kai visos tautos susirinks prie vyriausiojo ganytojo kojų. Amen.

Marija, Krikščionių Pagalba, melskis už mus!