MALDA Į LA SALETO DIEVO MOTINĄ

Atsimink, La Salete apsireiškusi Dievo Motina, tikra Sopulingoji Motina, tas ašaras, kurias praliejai už mane Kalvarijoje. Prisimink, su kokiu nuolatiniu rūpestingumu Tu stengeisi mane užstoti nuo Dievo teisingumo – pagalvok, argi gali dabar apleisti savo vaiką, dėl kurio taip daug stengeisi? Įkvėptas šios paguodžiančios minties, aš ateinu ir puolu po Tavo kojomis, nepaisant savo neištikimybės ir nedėkingumo. Neatmesk mano maldos, o Sutaikinimo Mergele, atversk mane, gauk man malonę mylėti Jėzų Kristų virš visų dalykų ir guosti Tave savo šventu gyvenimu, kad vieną dieną galėčiau Tave išvysti danguje. Amen.