MALDA Į IŠAUKŠTINTĄJĄ DIEVO MOTINĄ

O Marija, graži kaip mėnulis, šviečianti kaip saulė, į Tavo veidą žvelgia šventieji, jame lyg veidrodyje save mato angelai! Padaryk, kad mes, Tavo vaikai, taptume panašūs į Tave. Leisk, kad mūsų sielos priimtų Tavojo grožio spindesį, kad jis bėgant metams nenyktų ir naujai nušvistų amžinybėje.

O Marija, dangaus saule, prikelk gyvybę, kur ji apmirusi, apšviesk protą, kai jis aptemęs. Tu apšvieti savo vaikų veidus – duok mums Tavosios šviesos spindesį ir kaitrą!

O Marija, stipri kaip armija, atnešk pergalę mūsų gretoms! Esame tokie silpni, o mūsų priešas siautėja su tokia jėga. Bet po Tavo vėliava esame tikri, kad laimėsime. Velnias žino Tavo kojos jėgą, jis bijo Tavo žvilgsnio didybės.

Gelbėk mus, o Marija, „graži kaip mėnulis, šviesi kaip saulė, stipri kaip išrikiuota armija“ (Gg 6, 10), kuri galinga ne pykčiu, o meilės liepsnomis. Amen.