MALDA Į ANGELĄ, KURIS STIPRINO JĖZŲ ALYVŲ SODE

Sveikinu tave, šventasis angele, kuris stiprinai mano Viešpatį Jėzų jo agonijoje. Su tavimi šlovinu Švenčiausiąją Trejybę, kuri išsirinko tave iš visų šventųjų angelų, kad paremtum ir stiprintum Tą, kuris yra visų prispaustųjų rėmėjas ir stiprintojas. Dėl garbės, kuri tau teko, ir dėl paklusnumo, nuolankumo ir meilės, su kuria pagelbėjai šventajai mano Išganytojo Jėzaus žmogystei, kai jis alpo iš skausmo, matydamas viso pasaulio ir ypač mano nuodėmes, meldžiu tave, gauk man tobulą gailestį dėl mano nuodėmių. Teikis sustiprinti mane suspaudimuose, kurie dabar mane ištiko, visuose išbandymuose, kurie man nuo šiol teks, ir ypač tuomet, kai aš pats būsiu priešmirtinėje agonijoje. Amen.