ŠV. MECHTILDOS MALDA

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl Tavo didžios galios, kurią Tau suteikė dangiškojo Tėvo visagalybė, prašau Tave, padėk man mirties valandą ir nuvyk šalin mano piktąjį priešą.

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl to dieviško pažinimo ir išminties, kuria Tave pripildė Dievo Sūnus, prašau Tave, apšviesk tikėjimo šviesa ir sustiprink mano sielą mano mirties valandą, kad jokia klaida ar nežinojimas jos neapakintų ir nenuvestų į pražūtį.

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl begalinės meilės, kuria Tave pripildė Šventoji Dvasia, prašau Tave, įliek man mirštant dieviškos meilės saldumo, kad ji mane išvaduotų nuo baimės ir kartumo ir mano širdį atgaivintų dangaus paguoda. Amen.