MALDA UŽ MIRŠTANČIUS

Maloningasis Jėzau, sielų mylėtojau, meldžiu Tave dėl Tavo Švenčiausiosios Širdies agonijos ir Tavo nekaltosios Motinos sopulių, nuplauk savo Krauju viso pasaulio nusidėjėlius, kurie dabar kenčia agoniją ir šiandien numirs. Amen.

V. Jėzaus Širdie, kentusi agoniją. R. Pasigailėk mirštančių!