Malda už ligonį

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, Tavo dieviškasis Sūnus, kurį kadaise laikei rankose, išklauso kiekvieną Tavo prašymą. Pavesk jam šį ligonį, už kurį Tave šiandien nuolankiai meldžiu. Tik ištark žodį, ir jam bus sugrąžinta sveikata. Neatsakyk šios malonės! Ligoniai džiaugiasi ypatingu Tavo gerumu – išmelsk Jėzų, kad išsaugotų mums šio brangaus ligonio gyvybę. Tu pati būk jam meilia ir gailestinga gydytoja, ir Tau padedant jis tikrai atgaus jėgas.

Tačiau jei Dievas, kurio valia valdo visą pasaulį, nuspręstų kitaip, tada, geroji Motina, suteik šiam ligoniui jėgų, kad priimtų karčiąją taurę ir ramiai pasiduotų visagalio Dievo nutarimui. Duok jam kantrumo ir saugok jį nuo nevilties! Marija, Tu esi visagalė ir gali mus paguosti. Tu esi geriausia Motina ir trokšti mums padėti. Todėl maloningai mus išgirsk ir ateik į pagalbą. Amen.