KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO DVASINIS TESTAMENTAS

Aš noriu gyventi ir mirti tikėdamas šventąja visuotine ir apaštaline Bažnyčia.

Turiu viltį numirti gerai pasiruošęs ir sustiprintas šventųjų sakramentų priėmimu bei priklausydamas šventųjų bendrystei. Turiu viltį mirti Bažnyčioje, kurią mūsų Viešpats pastatė ant Petro, kad ji gyvuotų iki jo sugrįžimo. Savo kūną ir sielą aš pavedu Švenčiausiajai Trejybei, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, žmogumi tapusio Dievo Sūnaus, nuopelnams ir malonei, taip pat meilingam jo ištikimosios Motinos, šventojo Juozapo, mano gerojo Angelo Sargo ir visų šventųjų užtarimui. Amen.