KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO PASIVEDIMAS DIEVUI

O mano Dieve, Tu, tik Tu vienas esi išmintingas ir visa žinantis. Aš tikiu, kad Tu žinai, kas yra man geriausia. Tikiu, kad Tu mane myli labiau, nei aš pats save, kad Tu esi pats išmintingiausias Tavo apvaizdoje ir visagalis, kai saugai. Dėkoju Tau iš visos širdies, kad atplėšei mane nuo manęs paties ir įsakei man atsiduoti į Tavo rankas. Negaliu norėti nieko geresnio, kaip tapti našta Tau, užuot buvęs našta pats sau. O Viešpatie, dėl Tavo malonės noriu Tave sekti, kur Tu beeitum, ir nenoriu Tavo kelyje užbėgti Tau už akių. Noriu laukti Tavęs, Tavojo vedimo, o kai jo sulauksiu, noriu veikti paprastai ir be baimės. Aš pažadu, kad nebūsiu nekantrus, jei kada nors paliksi mane tamsoje ir pasimetusį. Nesiskųsiu ir nesupyksiu, jei patirsiu nelaimę ar baimę. Amen.