KANČIOS VALANDOS

“Kad kiekvieną dienos valandą galėtume vienytis su Jėzaus Kančia

19 valanda. Jėzus plauna apaštalams kojas.

20 valanda. Paskutinė vakarienė ir Eucharistijos įsteigimas.

21 valanda. Jėzus duoda meilės įsakymą, Jėzaus – Vyriausiojo kunigo malda.

22 valanda. Jėzaus malda ir agonija Getsemanėje.

23 valanda. Jėzus suimamas ir vedamas į Jeruzalę.

24 valanda. Jėzus pas Aną, kareivis jį muša per veidą.

1 valanda. Jėzus pas Kajafą. Pirmasis sinedriono posėdis.

2 valanda. Jėzus įkalinamas iki ryto.

3 valanda. Petras išsigina Viešpaties.

4 valanda. Jėzus kalėjime kantriai kenčia mušimą ir patyčias.

5 valanda. Antrasis sinedriono posėdis, melagingi liudytojai.

6 valanda. Jėzus išpažįsta savo dievystę ir pasmerkiamas mirti kaip piktžodžiautojas.

7 valanda. Jėzus Piloto teisme. Jėzus paskelbia esąs Karalius.

8 valanda. Jėzus Erodo rūmuose. Jis laikomas kvailiu ir niekinamas.

9 valanda. Minia pasirenka Barabą, o Jėzus Piloto įsakymu nuplakamas ir vainikuojamas erškėčiais.

10 valanda. Jėzus neteisingai nuteisiamas mirti.

11 valanda. Su kryžiumi ant pečių Jėzus eina į Kalvariją ir triskart puola.

12 valanda. Jėzui nuplėšiami drabužiai, jis prikalamas prie kryžiaus ir iškeliamas ant jo.

13 valanda. Jėzus atleidžia savo priešams ir atveria dangų gerajam plėšikui.

14 valanda. Jėzus mums palieka savo Motiną Mariją.

15 valanda. Jėzus ant kryžiaus miršta.

16 valanda. Ieties dūriu atveriama Švenčiausioji Jėzaus Širdis.

17 valanda. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus ir perduodamas savo Švenčiausiajai Motinai.

18 valanda. Jėzaus palaidojimas.”