AUKSO VAINIKĖLIS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI

“Amžinasis Tėve, aukoju Tau Brangiausiąjį Jėzaus Kristaus Kraują kaip atsilyginimą už mano nuodėmes, kaip užtarimą už vėles skaistykloje ir už šventosios Bažnyčios reikalus.

Kiekviename rožančiaus dešimtuke ant didžiųjų karoliukų vietoj „Tėve mūsų“:
Jėzau romusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį panašią į Tavo Širdį!

Ant mažųjų karoliukų vietoj „Sveika, Marija“:
Saldžiausioji Jėzaus Širdie, būk mano meilė!

Dešimtuko pabaigoje vietoj „Garbė Dievui Tėvui“:
Saldžiausioji Marijos Širdie, būk mano išganymas!

Po penkių dešimtukų, vainikėlio pabaigoje:
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk manęs!

Nekaltoji Marijos Širdie, melski už mus!

Jėzaus Širdies Motina, melski už mus!

Būk visur mylima, Švenčiausioji Jėzaus Širdie! ”