Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia

1347 m. pastatyta medinė stačiatikių cerkvė. XVI a. perduota unitams bazilijonams. Dabartinę mūrinę bažnyčią 1514 m. fundavo Konstantinas Ostrogiškis po skambios pergalės Oršos mūšyje. 1821 m. ji buvo uždaryta ir įkurta stačiatikių seminarija, kuri 1919 m. buvo perduota katalikiškai šv. Vincento Pauliečio draugijai. Sovietmečiu, 1940–1991 m. neveikė, po to perduota Graikų apeigų katalikų bendruomenei. 1994 m. atiteko šv. Juozapato bazilijonų ordinui Lietuvoje.