Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčia

Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčia stovi Vilniuje. Pašventinta 1995 m. gruodžio 8 d.

Sovietmečiu čia buvo vad. mažoji baroko salė. Dabar mišios čia laikomos ne tik lietuvių, bet ir lotynų kalba (sekmadieniais 10 val.).