Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia

Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia – buvusi bažnyčia Vilniaus senamiestyje, K. Sirvydo g. (netoli Tilto g.), netoli Lietuvos Respublikos vyriausybės.