Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia

Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia stovi Vilniuje. 1988m. lapkričio 14d. Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius įsteigė naująją Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją, apimančią naujuosius miesto rajonus (Viršuliškes, Justiniškes, Pašilaičius ir Šeškinės dalį). 1990 m. rugpjūčio 16 d. pirmą kartą atkurtoje Lietuvos Respublikoje pradėti statyti parapijos namai ir koplyčia. 1991 m. liepos 12 d. pašventinta parapijos namų koplyčia. 1991 m. prasideda bažnyčios statyba. 1996 m. gruodžio 22 d. aukojamos pirmosios Mišios naujojoje bažnyčioje. 2005 m. gruodžio 16 d. konsekruojamas naujasis bažnyčios altorius. Parapijos teritorijoje gyvena apie 93.000 gyventojų, iš kurių apie 61.000 yra katalikai. Pamaldos bažnyčioje vyksta lietuvių ir lenkų kalbomis.