Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Viešvilėje nuo XVIII a. vidurio veikė privati katalikų bažnyčia. 1863 m. privačiame name įrengta visuomeninė katalikų bažnyčia.

1992 m. buvo statoma nauja bažnyčia.