Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia

Šilalės klebono Jurgio Galdiko paraginti Vaitimėnų kaimo gyventojai 1935 m. pasistatė dabartinę medinę bažnytėlę (1935 m. rugsėjo 22 d. pašventinta).