Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

Pirmąją medinę bažnyčią iki 1495 m. pastatė Jonas Daugirdavičius. 1522 m. Mykolo Daugirdavičiaus duktė Marija Zavišienė įsteigė altariją ir skyrė pajamų iš savo žemių. XVI a. antrojoje pusėje bažnyčia atiteko evangelikams reformatams.

1649 m. pastatyta nauja bažnyčia. Ji 1669 m. buvo filija, iki 1717 m. įkurta parapija, kuriai 1744 m. priklausė dvaras, miestelis, Gedinaičių koplyčia ir 30 gyvenviečių. 1747 m. Liudvikas Pacas pastatydino naują medinę bažnyčią. XVIII a. veikė parapinė mokykla (1794–1798 m. mokė klebonas). 1898 m. bažnyčia sudegė.

1899–1902 m. klebonas Kostas Gruzdys su parapijiečiais pastatė dabartinę akmenų ir plytų mūro bažnyčią, statybą prižiūrėjo inžinierius Bronislovas Malevskis.