Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia

Tūbinių dvaro savininkas A. Jacevičius 1822 m. atnaujino buvusią koplyčią, 1824 m. dovanojo valaką žemės, pastatė dabartinę medinę bažnyčią. Paskirtas kunigas. Bažnyčia buvo Šilalės parapijos filija. 1937 m. įkurta parapija.

1824–1825 metais Tūbinėse įrengtos kalvarijos.