Stelmužės bažnyčia

Bažnyčia pastatyta 1650 metais. XVIII a. perstatytas ir kiek pasikeitęs buvusios bažnyčios pastatas yra vertingas respublikinės reikšmės architektūros paminklas. Bažnyčią surentė latvių meistrai tik kirviais aptašydami sienojus, nenaudodami metalinių vinių ar pjūklų. Interjeras įrengtas po 1713 m. Folkerzambų lėšomis.

Pastate nuo 1963 m. veikia liaudies skulptūros muziejus, vėliau tapęs bažnytinio meno muziejumi. Pamaldos vyksta kartą per mėnesį (paskutinį sekmadienį).