Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia

1779 m. Šilų dvaro savininkas Franckevičius (Pronskevičius) pastatė medinę bažnytėlę. 1906–1909 m. klebonas Juozapas Stonis, remiamas parapijiečių, pastatė mūrinę bažnyčią. Darbus prižiūrėjo inžinierius Nikolajus Andrejevas. Senoji bažnyčia nugriauta, iš jos medžiagos pastatyta prieglauda. Dvarininkai Kulviečiai dovanojo bažnyčiai 10 dešimtinių žemės. Vėliau Hiliarijonas Dilkevičius – 11 ha Šilagalio kaime. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą klebono J. Stonio rūpesčiu įkurtas Lietuvių katalikų draugijos blaivybės skyrius, skaitykla, mokykla. Joje 1912 m. pradėta mokyti lietuvių kalbos.

1914 m. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčią konsekravo. Per Pirmąjį pasaulinį karą iš Šilų išvežti 2 varpai, nuniokoti vargonai. Po karo klebono A. Žakevičiaus ir parapijiečių rūpesčiu vargonai sutaisyti. Bažnyčia suremontuota.

1924 m. pastatyta nauja medinė klebonija ir ūkiniai trobesiai. Čikagoje (Šilų išeivių iniciatyva) nuliedinti nauji varpai ir 1925 m. išsiųsti į Šilus. 1940 m. klebonas Antanas Mikonis su parapijiečiais išdekoravo bažnyčios vidų, įrengė naujas reljefines Kryžiaus kelio stotis, pastatė didįjį altorių (jo įrengimui 500 litų skyrė prezidentas Antanas Smetona).