Rubikų Šv. Roko bažnyčia

1863 m. sukilimo aukoms atminti Rubikuose buvo pastatyta koplytėlė. 1935–1936 m. suręsta medinė bažnyčia (Sedos parapijos filija).