Rokų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija įkurta 2005 m. rugsėjo 13 d. vyskupo Rimanto Norvilos dekretu. Buvusiuose Rokų keramikos kultūros namuose 1999 m. įkurta šv. Šeimos koplyčia. Gavus žemės ir suprojektavus bus statoma nauja bažnyčia Rokuose.