Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Apie 1795 m. pastatyta koplyčia. Ji klebono Jurgio Baltrušaičio rūpesčiu (mirė 1920 m.; palaidotas šventoriuje) 1910 m. dvigubai padidinta, pristatyta zakristija; įkurta parapija. Klebonas Jonas Rugys 1936 m. pradėjo statyti naują mūrinę bažnyčią pagal architekto Stasio Kudoko projektą (statyba neužbaigta).