Patašinės Šv. Kryžiaus bažnyčia

Patašinės Šv. Kryžiaus bažnyčia stovi Patašinėje.