Mindaugų Šv. Mykolo bažnyčia

Kalvarijos klebono dekano Mykolo Krupavičiaus rūpesčiu 1941 m. įkurta Mindaugų parapija. Iš vokiečių valdžios nupirktas barakas ir iš jo pastatyta laikina bažnyčia. Įrengiant vidų panaudotas stačiatikių cerkvės inventorius. Iš cerkvės plytų pirmasis Mindaugų klebonas Vytautas Demikis pastatė mūrinę kleboniją, padėjo pamatus naujai bažnyčiai. Kleboniją įrengė klebonas Antanas Šukevičius (Mindauguose 1943–1946 m.). Po Antrojo pasaulinio karo klebonija nusavinta. Parapijiečiai 1955 m. pastatė namelį klebonui gyventi.