Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Pirmoji bažnyčia pastatyta apie 1569 m., ji 1593 m. sudegė, 1609 m. pastatyta nauja medinė. Bažnyčiai dovanotas Visdžiaugų kaimas. 1609 m. įsteigta, 1782 m. atkurta parapinė mokykla. 1703 m. pastatyta kita bažnyčia, 1843 m. sudegė.

1845 m. pastatyta nauja bažnyčia. 1902 m. ji padidinta, iš šonų pristatytos 2 koplyčios. 1911–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. 1915 m. bažnyčia sudegė. Jos vietoje pastatyta laikina. Naujos bažnyčios statybai 1936 m. valstybė skyrė miško medžiagos už 30 000 litų.

1941 m. sudegė laikina bažnyčia, nudegė neseniai pašventintos naujos mūrinės bažnyčios (Ryčio Steikūno projektas, statyba rūpinosi klebonas J. Latvis) stogas. 1943 m. įrengta nebaigta statyti bažnyčia (liko be bokštų).