Kauno pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčia

Kauno palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčia stovi Kaune, Eiguliuose.